H.S. Frederiks  Nijmegen

In 1923 opgericht voor het vervoer, met paard en wagen, binnen Nijmegen. Een van de eerste klanten was margarine fabriek "Batava".

In 1929 kon de eerste vrachtwagen gekocht worden. Met het kopen van een tweede en derde vrachtwagen moest men wachten tot na de tweede wereldoorlog.

In de jaren 60 begon men met internationaal vervoer. Kernactiviteiten van het bedrijf waren jarenlang staal-, tank- en (afval)containertransport.

Begin jaren 90 van de vorige eeuw zag de directie kansen in het koel- en vriesvervoer. Met name het vervoer van vlees naar Groot-Britanië bood enorme groeimogelijkheden. Tank- en (afval)containervervoer werden verkocht en de naam op de koelwagens werd H.S.F. en een nieuwe huisstijl werd ontwikkelt.

In 1997 bod zich de kans aan om het Nederlandse koel- en vriesvervoer  van RSB te over te nemen. In 1998 werd de naam verandert in HSF Logistics en werd de huisstijl nogmaals aangepast.  

 


Om ook in de toekomst nieuwe foto's te kunnen blijven plaatsen zijn de foto's op deze website bewerkt tot een kleiner formaat.