Hurkmans Veghel

Het bedrijf is rond het begin van de vorige eeuw door Johan Hurkmans gestart als handel in kolen en brandstoffen. De kolen kwamen per trein aan in Veghel en werden per vrachtwagen bij de klanten bezorgd. In het midden van de jaren 50 besloot men geheel over te stappen naar het beroepsvervoer. In de loop van de jaren kwam de tweede generatie in het bedrijf. Zoals vaker in families kregen beide broers een verschil van mening en besloten ze het bedrijf op te splitsen. Het ene bedrijf werd Joh. Hurkmans,Hurkmans op de trekkers en het tweede heette Jo Hurkmans. Terwijl Jo Hurkmans zich richtte op de Scandinavische landen reed Joh. Hurkmans  naar Duitsland en de Balkan landen en met stenen voor de MBI.  

De eigenaar van Jo Hurkmans overleed in 2009 waarna het bedrijf werd voortgezet door de derde generatie. In 2012 ging de andere broer met pensioen en bij gebrek aan opvolging werden beide bedrijven weer samengevoegd.

In maart 2018 is het bedrijf failliet verklaard.

 

Op deze pagina staan de foto's van beide bedrijven door elkaar heen, met onderaan de foto's van het samengevoegde bedrijf. Wat grootte betreft waren beide bedrijven in mijn herinnering ongeveer even groot. Alleen zat Joh Hurkmans op een toegankelijker terrein net buiten het centrum.


Om ook in de toekomst nieuwe foto's te kunnen blijven plaatsen zijn de foto's op deze website bewerkt tot een kleiner formaat.