van Happen Eindhoven

In 1937 begon Marinus van Happen met het vervoer van zand en grind. Tegenwoordig is het bedrijf actief in afvalinzameling en -verwerking, verhuur van tijdelijke opslagruimtes en transport. 

 


Om ook in de toekomst nieuwe foto's te kunnen blijven plaatsen zijn de foto's op deze website bewerkt tot een kleiner formaat.