Heijden Veghel

Heijden is in 1956 opgericht, in 1990 wordt het bedrijf verkocht aan Mayne Nickless. Tot 1999 blijft de naam Heijden daarna wordt de naam veranderd in Hays.  In 2004 wordt de naam wederom veranderd nu in ACR. 2005 wordt het bedrijf verkocht aan Kühne en Nagel en wordt dit ook de naam op de wagens en het warehouse.


Om ook in de toekomst nieuwe foto's te kunnen blijven plaatsen zijn de foto's op deze website bewerkt tot een kleiner formaat.